نویسنده = هادی رمضانی داخل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر افزودن الیاف چرم بر مشخصه های وولکانش و خواص فیزیکی - مکانیکی آمیزه های الاستومری

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 391-397

ایمان شعبانی؛ اعظم جلالی آرانی؛ هادی رمضانی داخل