نویسنده = مجید پاکیزه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 147-153

مجید پاکیزه؛ محمدرضا امیدخواه؛ رامین کریم زاده؛ عبدالصمد زرین قلم