نویسنده = خشایار محمدبیگی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی زیست پلیمرهای مختلف در تصفیه آب

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 285-290

خشایار محمدبیگی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی