نویسنده = احمد یاوری
شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 319-324

10.22063/jipst.2005.821

حسین علی خنکدار؛ احمد یاوری؛ احمد اسدی نژاد؛ سیدحسن جعفری


مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 229-234

10.22063/jipst.2005.830

حسین علی خنکدار؛ احمد اسدی نژاد؛ احمد یاوری؛ سید حسن جعفری