نویسنده = محمد یار حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص گرمایی، کدورت و عوامل مؤثر بر اندازه ذرات و رئولوژی نوسانی نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری پکتین ـ کازئینات

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 433-447

ساجده بحرانی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ محمد یار حسینی