نویسنده = مجتبی فرخی
تعداد مقالات: 2
2. سنتز و شناسایی پلی(دی‌متیل سیلوکسان) ω-هالوژن‌دارشده

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 484-475

مجتبی فرخی؛ مهدی عبداللهی