نویسنده = مهرداد کوکبی
تعداد مقالات: 3
1. هیدروژل نانوکامپوزیتی پلی(وینیل‌الکل)-کیتوسان-نانوخاک‌رس-نانونقره پاسخگو به محرک سه‌گانه

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 3-14

وحیده جمالی فیروزآبادی؛ مهرداد کوکبی


2. سنتز نانوآلومینای صفحه‌ای و اثر آن بر تراوایی گاز در کامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 43-51

قدمعلی کریمی خوزانی؛ مهرداد کوکبی؛ احمد رضا بهرامیان


3. الکتروریسی عمودی الیاف نانوکامپوزیتی UHMWPE/ZnO در دمای زیاد

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 141-131

هادی حسینی؛ مهرداد کوکبی؛ نادره گلشن ابراهیمی