نویسنده = آیدین میرزاپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی-الیاف شیشه- نانوسیلیکا

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 359-371

بهرام پورحسن؛ آیدین میرزاپور؛ زهرا اسلامی


2. اثر نانوسیلیکا بر خواص استحکام خمشی و پایداری گرمایی نانوکامپوزیت های الیاف شیشه-رزین فنولی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 377-386

آیدین میرزاپور؛ بهرام پورحسن؛ زهرا اسلامی