نویسنده = ابوالقاسم خزاعیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص نانوکامپوزیت هیبرید پلی وینیل الکل- نانوالیاف سلولوز - هیدروکسی آپاتیت

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 99-91

مصطفی یحیوی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ مهدی مشکور