نویسنده = آزاده سیفی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرایند اکسایش گرمایی ایروژل‌های کربنی به روش سینتیکی غیرپارامتری

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 163-176

10.22063/jipst.2017.1485

آزاده سیفی؛ احمدرضا بهرامیان؛ علیرضا شریف