نویسنده = محمد حسن معینی
تعداد مقالات: 1
1. اثر فرایند اسفنج کردن بر خواص جذب رادار کامپوزیت های پلی‏ متیل متاکریلات- نانولوله های کربن چنددیواره

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 195-189

مازیار سلطانی الکوه؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ محمد حسن معینی