نویسنده = علیرضا شریف
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فرایند اکسایش گرمایی ایروژل‌های کربنی به روش سینتیکی غیرپارامتری

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 163-176

آزاده سیفی؛ احمدرضا بهرامیان؛ علیرضا شریف