نویسنده = محمد علیمردانی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی سازوکار طول فاصله‌انداز سیلان بر رفتار دینامیکی و تریبولوژی کامپوزیت لاستیکی استیرن بوتادی‌ان ـ سیلیکای اصلاح‌شده

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 489-500

رضا کریمی؛ محمد علیمردانی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ محمدرضا پورحسینی