نویسنده = یونس جعفرزاده
تعداد مقالات: 4
1. ساخت، شناسایی و بررسی سازوکارهای گرفتگی غشاهای PVDF محتوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 543-558

یونس جعفرزاده؛ مهدی میرزا بابایی؛ محمد جواد شهبازی؛ برهان غفرانی؛ عرفان اسمعیلی؛ نیما رضایی؛ میثم مرادی


3. آثار نانوذرات TiO2 و ZnO بر ساختار و رفتار گرفتگی غشاهای پلی‌اتیلنی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 493-477

یونس جعفرزاده؛ رضا یگانی؛ مرضیه صداقت


4. بررسی اثر افزودنی لیتیم کلرید و دمای حمام انعقاد بر ساختار و عملکرد غشاهای PVDF

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 311-301

مرضیه صداقت؛ رضا یگانی؛ یونس جعفرزاده؛ اکرم توکلی