نویسنده = جعفر خادم‌زاده یگانه
تعداد مقالات: 4
1. آمیخته پلی‌(لاکتیک اسید)-اتیلن-co-وینیل استات بسیارچقرمه با افزودن هم‌زمان نانوذرات آب‌گریز و سازگارکننده

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 509-524

10.22063/jipst.2021.1778

زهرا سادات حسینی؛ جعفر خادم‌زاده یگانه؛ سالار مرادی


3. اثر نانوسلولوز بر رفتار فازی آمیخته PS/PVME در نواحی دور از ترکیب درصد بحرانی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 531-545

10.22063/jipst.2018.1535

محمدعلی سنجری شهرضایی؛ فاطمه گوهرپی؛ جعفر خادم‌زاده یگانه


4. کنترل سینتیک تجزیه اسپینودال در آمیخته‌های PS/PVME با رفتار LCST با استفاده از نانوذرات کروی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 288-277

10.22063/jipst.2015.1283

جعفر خادم‌زاده یگانه؛ فاطمه گوهرپی؛ رضا فودازی