کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1383، صفحه 343-339

10.22063/jipst.2004.474

عبدالرسول ارومیه‌ای؛ سیدمحمد علی ابراهیم‌زاده موسوی؛ احمد ربیعی؛ مهرداد بیگلری


3. مروری بر بتون آغشته به پلیمر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

10.22063/jipst.1998.271

محمد رضوی نوری