کلیدواژه‌ها = فیلم
تعداد مقالات: 2
1. اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌های زیست‌کامپوزیتی بر پایه ژلاتین

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 411-426

10.22063/jipst.2020.1693

سحر اسحاقی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمد طبسی‌زاده؛ فرشته حسینی


2. تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.297

محمدحسین نویدفامیلی؛ محمود محراب زاده؛ سیف اله فرجی