کلیدواژه‌ها = پلی اتیلن سبک خطی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

محمدحسین نویدفامیلی؛ محمود محراب زاده؛ سیف اله فرجی