کلیدواژه‌ها = سیستم پخت
مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

10.22063/jipst.2002.398

مهدی باریکانی؛ علی احمدزاده؛ مژگان میرزاطاهری


اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.304

مهرداد کوکبی؛ سعید سلطانی نژاد؛ عباس عباسی ابیانه