کلیدواژه‌ها = بازدارنده شعله
تعداد مقالات: 3
1. سینتیک پخت رزین اپوکسی - نووالاک دارای بازدارنده شعله تترابرموبیس فنول A، با استفاده از روش گرماسنجی هم‌دما

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 547-537

فاطمه شکرالهی؛ علیرضا مهدویان؛ پروین شکرالهی