کلیدواژه‌ها = پلی اوره
بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

10.22063/jipst.2001.353

بهمن واشقانی فراهانی؛ فرزانه حسین پور رجبی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی؛ غلامرضا رضایی بهبهانی


تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

10.22063/jipst.2000.319

احمد بنی هاشمی؛ ابراهیم کولیوند