کلیدواژه‌ها = آنیلین دی کلروتری آزین
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1379

سید حسین امیرشاهی؛ منصوره قنبرافجه