کلیدواژه‌ها = چگالی و اندازه سلولها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

مهدی باریکانی؛ مهرآسا سرائی