کلیدواژه‌ها = مخروط و صفحه
تعداد مقالات: 1
1. رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

علی اکبر یوسفی