کلیدواژه‌ها = زیست تخریب پذیر
تعداد مقالات: 2
2. سنتز پلی ( DL- لاکتید - کو - DLو- 6،3 - دی متیل- مورفولین - 5،2 -دی اون

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

جمشید محمدی روشنده؛ محمدنبی سربلوکی