کلیدواژه‌ها = ملامین - فرمالدهید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان