کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود
تعداد مقالات: 6
6. فنر تخت کامپوزیتی پلیمری

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

مهرداد کوکبی؛ احمدرضا بهرامیان