کلیدواژه‌ها = آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات
تعداد مقالات: 1
1. شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1382

حسن عبادی؛ علی اکبر یوسفی؛ عبدالرسول ارومیه ای