کلیدواژه‌ها = مکانیسم بازیابی نفت
تعداد مقالات: 1
1. بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

محمدحسین رفیعی فنود