کلیدواژه‌ها = چاپ
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

حسین توانایی؛ حسن رجبی دهکی


4. نقش پلیمرهای حساس به نور در صنعت چاپ

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

هوری میوه چی