کلیدواژه‌ها = لجن فعال
تعداد مقالات: 2
1. اثر میدان مغناطیسی بر نوع و مقدار مونومرها در کوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوات

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 298-291

مرضیه فاتحی؛ سید احمد عطائی


2. بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1383، صفحه 357-353

حسین گنجی‌دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مهدی برقعی؛ نادر مختارانی