کلیدواژه‌ها = اندازه ذره
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

علی زادهوش؛ ارجمند رجبی دهکی؛ سعید اسدی شهیدی


3. کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری