کلیدواژه‌ها = میدان تاریک
تعداد مقالات: 1
1. کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری