کلیدواژه‌ها = تیتانیم دی اکسید
بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در ساخت غشاهای تخت PVC با روش سطح پاسخ برای کاربرد در جداسازی هیومیک اسید

دوره 36، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 421-435

10.22063/jipst.2024.3494.2267

شکوفه رضاخانی روزبهانی؛ پریا امیرعابدی؛ فاطمه زراعت‌پیشه؛ مسعود درفشان


اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 221-230

10.22063/jipst.2012.562

لیلا مظاهری؛ سیدمجتبی میرعابدینی؛ مسعود اسفنده؛ شهلا پازوکی فرد