کلیدواژه‌ها = چگالی سلول
تعداد مقالات: 3
2. اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سیلیکا بر اسفنج پلی‌استیرن

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 393-404

10.22063/jipst.2013.623

سید اسماعیل زکیان؛ محمد حسین نوید‌فامیلی؛ محمد آکو


3. هسته‌گذاری ناهمگن در اسفنجی‌شدن ناپیوسته پلی‌استیرن با استفاده از نانوسیلیکا به عنوان عامل هسته‌زا

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 231-240

10.22063/jipst.2012.563

سیداسماعیل زکیان؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ محمد آکو