کلیدواژه‌ها = خطوط لوله زیرزمینی
تعداد مقالات: 1
1. حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1370

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی