کلیدواژه‌ها = ایروژل کربنی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل فرایند اکسایش گرمایی ایروژل‌های کربنی به روش سینتیکی غیرپارامتری

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 163-176

آزاده سیفی؛ احمدرضا بهرامیان؛ علیرضا شریف


3. کارایی حفاظت گرمایی ایروژل‌های کربنی پرشده با ماده تغییر فاز منیزیم کلرید هگزاهیدرات

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 535-525

علی کاظمی؛ ایمان ناصری؛ احمدرضا بهرامیان