کلیدواژه‌ها = ایروژل نووالاک
بهبود خواص گرمایی و فداشوندگی عایق‌های فراسبک کامپوزیتی سیلیکون-چوب‌پنبه با استفاده از ایروژل نووالاک

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 517-529

10.22063/jipst.2018.1534

مجید حقیرمددی؛ احمدرضا بهرامیان؛ حمیدرضا هادی‌زاده رئیسی


کارایی حفاظت گرمایی ایروژل‌های کربنی پرشده با ماده تغییر فاز منیزیم کلرید هگزاهیدرات

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 535-525

10.22063/jipst.2014.923

علی کاظمی؛ ایمان ناصری؛ احمدرضا بهرامیان