کلیدواژه‌ها = امواج فراصوت
سنتز میکروژل ضدباکتریایی: اصلاح‌ صوت‌شیمیایی کربوپل برای کاربردهای بهداشتی

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 525-535

10.22063/jipst.2021.1779

عقیل اسدی؛ محسن نجفی؛ حسین بوهندی؛ مهدی حاجی‌ باقریان


اثر امواج فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 23-15

10.22063/jipst.2014.1017

مهسا مجذوبی؛ نگین سیف‌زاده؛ عسگر فرحناکی؛ فوژان بدیعی