کلیدواژه‌ها = الکتروریسی عمودی
تعداد مقالات: 1
1. الکتروریسی عمودی الیاف نانوکامپوزیتی UHMWPE/ZnO در دمای زیاد

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 141-131

هادی حسینی؛ مهرداد کوکبی؛ نادره گلشن ابراهیمی