کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی و گرمایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر نانوذرات سیلیکون کربید بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی آرالدایت با روش دینامیک مولکولی

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 211-224

10.22063/jipst.2019.1660

سمانه فرجی؛ قاسم اله‌یاری زاده؛ عبدالحمید مینوچهر؛ مهدی آقایی؛ بهروز عرب