کلیدواژه‌ها = ضایعات میگو
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های فیزیکوشیمیایی زیست پلیمر کیتوسان استخراجی از پوسته میگو

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 380-371

نظام الدین منگلی زاده؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ افشین تکدستان؛ مینا هرمزی نژاد