کلیدواژه‌ها = محصورشدن
تعداد مقالات: 1
1. کنترل سینتیک تجزیه اسپینودال در آمیخته‌های PS/PVME با رفتار LCST با استفاده از نانوذرات کروی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 288-277

جعفر خادم‌زاده یگانه؛ فاطمه گوهرپی؛ رضا فودازی