کلیدواژه‌ها = غشای PVDF
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر افزودنی لیتیم کلرید و دمای حمام انعقاد بر ساختار و عملکرد غشاهای PVDF

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 311-301

مرضیه صداقت؛ رضا یگانی؛ یونس جعفرزاده؛ اکرم توکلی