کلیدواژه‌ها = ساختار اسفنج
تعداد مقالات: 1
1. اثر پایدارسازی بر ساختار اسفنج گرمانرم پلی‌استیرن و کربن دی اکسید ابربحرانی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 515-505

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی