کلیدواژه‌ها = وینیل کلرید
سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.431

حمید صالحی مبارکه؛ مصطفی حسن نیا رودبنه؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان


تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

10.22063/jipst.1993.137

محمدحسین رفیعی فنود؛ قدیر ناعمی