کلیدواژه‌ها = پلی وینیل پیرولیدون
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

10.22063/jipst.1993.139

فرامرز افشارطارمی؛ وحید ولادوست تبریزی