کلیدواژه‌ها = پایداری حرارتی یورتانها
تعداد مقالات: 1
1. پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1)

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1368

مهدی باریکانی