کلیدواژه‌ها = پلیمرشدن رادیکالی آزاد
بررسی اثر دمای واکنش بر آرایشمندی در پلیمرشدن متیل متاکریلات با طیف‌نمایی رزونانس مغناطیسی هسته

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 393-404

10.22063/jipst.2022.3231.2177

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ امیر سپهریان آذر؛ شهرام مهدی‌پور عطائی


سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 225-238

10.22063/jipst.2019.1661

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ حمیدرضا حیران اردکانی؛ سمانه آشناگر؛ مهرداد جلیلیان