دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری بر هیدروژل‌‌های درجا ژل‌شونده بر پایه پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در دارورسانی مؤثر چشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22063/jipst.2024.3487.2263

گلناز شجری؛ مرضیه فتحی؛ حمید عرفان نیا


مروری بر کاربرد زیست‌پلیمرها در خون ایستان‌های نوین در پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22063/jipst.2024.3549.2287

سید علی حسن زاده تبریزی


غشاهای برپایه مکسین در تصفیه آب : روش‌های تهیه، خواص و کاربرد‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22063/jipst.2024.3527.2283

سامال بابان‌زاده